יזיד זועבי


אחראי היתרי בניה ותב"ע

yazeed@samerzoabi.com